Šternberk FOA

Propozice

Pořadatelský tým turnaje při přípravě turnaje spolupracuje s městem Šternberk a florbalovým oddílem Fbc Šternberk.


MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE:

Hlavní náměstí ve Šternberku (hřiště A, B) a hřiště ZŠ Dr. Hrubého (cca 500m) od centra města Šternberka (hřiště C).

DATUM KONÁNÍ:

10. – 11. 8. 2024

ZAČÁTEK TURNAJE:

10. 8. 2024 v 8:00

PŘIHLÁŠENÍ:

Prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře, který naleznete na oficiálních webových stránkách turnaje www.sternberkopenair.cz

 • do 10. 6. 2024 včetně zaplacení startovného ve výši 2.500,- Kč/tým
 • do 22. 7. 2024 včetně zaplacení startovného ve výši 3.000,- Kč/tým

pozn. platí pro oba turnajové dny a všechny zúčastněné kategorie

STARTOVNÉ:

2.500,- Kč za tým (při platbě do 10. 6. 2024)/3.000,-Kč za tým (při platbě do 22. 7. 2024) účastníci turnaje hradí převodem na bankovní účet č. 1020813003/5500 (do poznámky k platbě uvádějte jméno kontaktní osoby a název týmu)..

Pozn.: V případě rozhodnutí vlády ČR, příslušných hygienických stanic či místních samospráv o omezení počtu účastníků na sportovních akcích, v jehož důsledku by muselo dojít ke zrušení turnaje, bude vráceno 50% uhrazeného startovného.
Dále mají účastníci turnaje povinnost striktně dodržovat aktuálně platné epidemiologické předpisy a nařízení (např. ochrana dýchacích cest, povinnost prokázat se negativním antigenním testem atd.), a rovněž dbát pokynů nastavených pořadateli.

V případě, že tým startovné uhradí a na turnaj se nedostaví, tato částka propadá a nebude vyplacena či vrácena. V případě, že přihlášený tým startovné v uvedeném termínu (tedy nejpozději 22. 7. 2024) neuhradí, bude z turnaje vyřazen a posléze nahrazen některým z náhradních týmů, přičemž současně platí, že o pořadí registrovaných týmů rozhoduje datum a čas připsání platby startovného na bankovní účet pořadatele.

Při akreditaci týmu v zahajovací den turnaje budou k úhradě účastnické náramky (250,- Kč na osobu) pro jednotlivé účastníky turnaje (+ při nahlášení předem i pro členy doprovodu). Tyto náramky jsou pro účastníky turnaje povinné, bez náramku připevněného na ruce není možné startovat v turnaji. Účastnické náramky zajišťují volný vstup a využití turnajového zázemí po celou dobu konání turnaje a další pořadatelem garantované výhody (viz níže).

MAXIMÁLNÍ KAPACITA TURNAJE:

32/36 týmů, týmy přihlášené po naplnění této kapacity budou vedeny jako náhradní a mohou být do turnaje zařazeny dodatečně.
Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo navýšit či snížit maximální kapacitu turnaje a také udělit divokou kartu týmu, který není oficiálně přihlášen.

SOUPISKY:

Po dobu turnaje jsou soupisky otevřené, avšak jeden hráč v průběhu turnaje nemůže nastoupit za dva či více přihlášených týmů, v takovém případě bude utkání kontumováno a dotčený hráč vyloučen z turnaje.

KATEGORIE:

 • Muži (ročník 2007 a starší)
 • Ženy (ročník 2007 a starší)

pozn. ženský turnaj se uskuteční při naplnění minimálního počtu 8 přihlášených týmů v této kategorii.

HRACÍ SYSTÉM TURNAJE:

Všechny přihlášené týmy budou rozděleny do čtyřčlenných až pětičlenných základních skupin (dle počtu přihlášených týmů). Každá skupina odehraje zápasy každý s každým. Do play off postupují všechny týmy. Nalosování do play off bude probíhat dle konečného umístění v základní skupině a bude automaticky generováno programem „Challonge“, který pořadatel po dobu konání turnaje využívá za účelem zprostředkování on-line výsledkové servisu. Rozlosování základních skupin a časový harmonogram zápasů v základních skupinách budou zveřejněny nejpozději 10 dnů před začátkem turnaje.

Základní část (zápasy v základních skupinách) budou odehrány všechny v sobotu 10. 8. 2024 (pokud nám to počasí dovolí). V neděli 11. 8. 2024 bude následovat vyřazovací (play off) část turnaje.

Postupová matematika:

O pořadí v základních skupinách rozhodují:

 • 1. body
 • 2. vzájemný zápas
 • 3. rozdíl ve skóre
 • 4. vyšší počet vstřelených branek
 • 5. nižší počet inkasovaných branek
 • 6. los

Remíza ve vyřazovacích bojích: Bezprostředně následují trestná střílení (jedna série o třech trestných stříleních) a nerozhodne-li tato o vítězi, tak dále se pokračuje systémem „náhlá smrt“, tedy po jednom trestném střílení na každé straně až do rozhodnutí.

LOSOVÁNÍ DO SKUPIN:

28. 7. 2024

ROZHODČÍ:

Utkání budou řídit licencovaní rozhodčí dle stanovených pravidel ČFbU, pokud není v propozicích turnaje uvedeno jinak.

DRESY:

Všechna družstva jsou povinna mít 1 sadu dresů s čísly.


OBECNÁ PRAVIDLA:

Hraje se podle pravidel Českého florbalu. Po dobu konání turnaje je zajištěna specializovaná zdravotnická služba. I přesto platí, že všichni účastníci v turnaji startují na vlastní nebezpečí (pořadatel turnaje nedisponuje za účelem jeho uspořádání žádným typem pojištění).

POČET HRÁČŮ:

3 + 1

HRACÍ DOBA:

 • ZÁKLADNÍ SKUPINY: 2 x 10 minut (hrubý čas).
 • PLAY OFF: 2 x 12 minut (hrubý čas, poslední 2 minuty utkání – čistý čas).

Tresty:

V případě faulu bude hráč vyloučen na 1 minutu (hrubé fauly budou trestány přísnějšími – 5-ti minutovými tresty, případně vyloučením do konce utkání). V případě udělení ČK1 nemá hráč distanc na následující zápas, při udělení ČK2 má hráč distanc na následující utkání. ČK3 hráč bude vyřazen z turnaje. Pokud bude mít tým více jak jednoho vyloučeného hráče, bude mít druhý vyloučený hráč odložený trest i přesto usedne na trestnou lavici.

Hrací plocha:

3 hrací plochy o rozměrech 21 x 11 metrů, povrch: plast

OBČERSTVENÍ:

Zajištěno pořadateli turnaje přímo na Hlavním náměstí ve Šternberku po celou dobu konání turnaje.

UBYTOVÁNÍ:

Účastníci turnaje si zajišťují ubytování na vlastní náklady, nabídku ubytování za zvýhodněné turnajové ceny naleznete na turnajových webových i facebookových stránkách.

ÚČASTNICKÝ NÁRAMEK:

Již tradičně ve spolupráci se sponzory a partnery turnaje pracujeme na sestavení balíčku benefitů spojených s účastnickými náramky. Pro letošní ročník jsou pro účastníky turnaje připraveny následující výhody/benefity (jejichž přesnou podobu budeme s dostatečným časovým předstihem konkretizovat):

 • Cena účastnického náramku: 250,- Kč/osoba
 • vstup na turnajovou afterparty (místo konání bude upřesněno)
 • zvýhodněná cena taxi služeb ve Šternberku po dobu konání turnaje (bude upřesněno)
 • 1x jídlo dle nabídky v partnerském stánku s občerstvením na Hlavním náměstí ve Šternberku
 •  zvýhodněné ceny v pizzerii LaFamiglia ve Šternberku, včetně rozvozu (bude upřesněno)
 • zvýhodněné ceny v kavárně MA:ME KAFE ve Šternberku (bude upřesněno)
 •  a možná ještě něco vymyslíme 🙂

UPOZORNĚNÍ!! Organizátoři turnaje samozřejmě budou velice bedlivě sledovat vývoj počasí. Pokud počasí nedovolí turnaj odehrát pod otevřeným nebem, budou venkovní hřiště přesunuty do sportovní haly Ecce homo a případně též tělocvičny ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Rozpis zápasů v případě přesunu bude urychleně připraven a uveřejněn v průběhu turnaje. Pořadatel turnaje si v takovém případě vyhrazuje právo na zkrácení hracího času jednotlivých utkání či zkrácení turnaje/snížení počtu plánovaných zápasů.