Šternberk FOA

Propozice

Pořadatelský tým turnaje při přípravě turnaje spolupracuje s městem Šternberk a florbalovým oddílem Fbc Šternberk.


MÍSTO KONÁNÍ TURNAJE:

Hlavní náměstí ve Šternberku (hřiště A, B) a hřiště ZŠ Dr. Hrubého (cca 500m) od centra města Šternberka (hřiště C).

DATUM KONÁNÍ:

12. – 13. 8. 2023

ZAČÁTEK TURNAJE:

12. 8. 2023 v 8:00

PŘIHLÁŠENÍ:

Prostřednictvím vyplnění a odeslání registračního formuláře, který naleznete na oficiálních webových stránkách turnaje www.sternberkopenair.cz

  • do 16. 6. 2023 včetně zaplacení startovného ve výši 2.000,- Kč/tým
  • do 24. 7. 2023 včetně zaplacení startovného ve výši 2.500,- Kč/tým

pozn. platí pro oba turnajové dny a všechny zúčastněné kategorie

STARTOVNÉ:

2.000,- Kč do 16. 6. 2023/2.500,-Kč do 24. 7. 2023 na tým účastníci turnaje hradí převodem na bankovní účet č. 1020813003/5500 (do poznámky k platbě uvádějte jméno kontaktní osoby a název týmu)..

V případě rozhodnutí vlády ČR, příslušných hygienických stanic či místních samospráv o omezení počtu účastníků na sportovních akcích, v jehož důsledku by muselo dojít ke zrušení turnaje, bude vráceno 50% uhrazeného startovného.
Dále mají účastníci turnaje povinnost striktně dodržovat aktuálně platné epidemiologické předpisy a nařízení (např. ochrana dýchacích cest, povinnost prokázat se negativním antigenním testem atd.), a rovněž dbát pokynů nastavených pořadateli.

V případě, že tým startovné uhradí a na turnaj se nedostaví, tato částka propadá a nebude vyplacena či vrácena. V případě, že přihlášený tým startovné v uvedeném termínu (tedy nejpozději do 24. 7. 2023) neuhradí, bude z turnaje vyřazen a posléze nahrazen některým z náhradních týmů.

Při akreditaci týmu v zahajovací den turnaje budou k úhradě účastnické náramky (220,- Kč na osobu) pro jednotlivé účastníky turnaje (+ při nahlášení předem i pro členy doprovodu), tyto náramky jsou povinné, bez náramku není možné startovat v turnaji. Zajišťují volný vstup a využití turnajového zázemí (šatny a sprchy) po celou dobu turnaje a další výhody (viz níže).

MAXIMÁLNÍ KAPACITA TURNAJE:

32/36 týmů, týmy přihlášené po naplnění této kapacity budou vedeny jako náhradní a mohou být do turnaje zařazeny dodatečně.
Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo navýšit či snížit maximální kapacitu turnaje a také udělit divokou kartu týmu, který není oficiálně přihlášen.

SOUPISKY:

Po dobu turnaje jsou soupisky otevřené, avšak jeden hráč v průběhu turnaje nemůže nastoupit za dva či více přihlášených týmů, v takovém případě bude utkání kontumováno a hráč vyloučen z turnaje.

KATEGORIE:

  • Muži (ročník 2006 a starší)
  • Ženy (ročník 2006 a starší)

pozn. ženský turnaj se uskuteční při naplnění minimálního počtu 8 přihlášených týmů v této kategorii.

HRACÍ SYSTÉM:

Všechny přihlášené týmy budou rozděleny do čtyřčlenných až pětičlenných základních skupin (dle počtu přihlášených týmů). Každá skupina odehraje zápasy každý s každým. Do play off postupují všechny týmy. Nalosování do play off bude probíhat dle konečného umístění v základní skupině. Rozlosování skupin a časový harmonogram zápasů v základních skupinách budou zveřejněny nejpozději 10 dnů před začátkem turnaje.

Základní část (zápasy ve skupinách) budou odehrány všechny v sobotu 12. 8. 2023 (pokud nám to počasí dovolí). V neděli 13. 8. 2023 bude následovat vyřazovací část turnaje.

Postupová matematika:

O pořadí v základních skupinách rozhodují:

  • 1. body
  • 2. vzájemný zápas
  • 3. skóre
  • 4. los

Remíza ve vyřazovacích bojích: Následují ihned trestná střílení do rozhodnutí (jedna série po třech aktérech, pak po jednom z každé strany až do rozhodnutí).

LOSOVÁNÍ DO SKUPIN:

30. 7. 2023

ROZHODČÍ:

Utkání budou řídit licencovaní rozhodčí dle stanovených pravidel ČFbU, pokud není v propozicích turnaje uvedeno jinak.

DRESY:

Všechna družstva jsou povinna mít 1 sadu dresů s čísly.


OBECNÁ PRAVIDLA:

Hraje se podle pravidel ČFbU. Turnaj není pojištěn. Máme zajištěnu specializovanou zdravotnickou službu. I přesto všichni účastníci startují na tomto turnaji na vlastní nebezpečí.

POČET HRÁČŮ:

3 + 1

HRACÍ DOBA:

  • ZÁKLADNÍ SKUPINY: 2 x 10 minut hrubého času.
  • PLAY OFF: 2 x 12 minut hrubého času, poslední dvě minuty utkání – čistý čas.

Tresty:

V případě faulu bude hráč vyloučen na 1 minutu (hrubé fauly budou trestány přísnějšími – 5-ti minutovými tresty, případně vyloučením do konce utkání). V případě udělení ČK1 nemá hráč distanc na následující zápas, při udělení ČK2 má hráč distanc na následující utkání. ČK3 hráč bude vyřazen z turnaje. Pokud bude mít tým více jak jednoho vyloučeného hráče, bude mít druhý vyloučený hráč odložený trest i přesto usedne na trestnou lavici.

Hrací plocha:

3 hrací plochy o rozměrech 21 x 11 metrů, povrch: plast

OBČERSTVENÍ:

Zajištěno pořadateli turnaje přímo na Hlavním náměstí ve Šternberku po celou dobu turnaje.

UBYTOVÁNÍ:

Účastníci turnaje si zajišťují ubytování na vlastní náklady, nabídku ubytování za zvýhodněné turnajové ceny naleznete na turnajových webových i facebookových stránkách.

ÚČASTNICKÝ NÁRAMEK:

Již tradičně připravujeme možnost jak využít ID náramek pro účastníky turnaje. Pro tento rok se jedná o tyto výhody, jejichž přesnou podobu budeme s dostatečným časovým předstihem konkretizovat.
Cena náramku: 220,- Kč/osoba
– vstup na turnajovou afterparty (místo konání bude upřesněno)
– zvýhodněná cena taxi služeb ve Šternberku po dobu konání turnaje (bude upřesněno)
– 1x jídlo dle nabídky v partnerském stánku s občerstvením na Hlavním náměstí ve Šternberku
– zvýhodněné ceny v pizzerii Medvěd Pizza (bude upřesněno)
– zvýhodněné ceny v kavárně MA:ME KAFE ve Šternberku (bude upřesněno)
– a možná ještě něco vymyslíme 🙂

!!UPOZORNĚNÍ!! Organizátoři budou velice bedlivě sledovat vývoj počasí. Pokud počasí nedovolí turnaj odehrát venku budou venkovní hřiště přesunuty do sportovní haly Ecce homo a tělocvičny ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Rozpis zápasů v případě přesunu bude urychleně připraven a uveřejněn v průběhu turnaje. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo zkrácení turnaje/snížení počtu odehraných zápasů v případě nepříznivého počasí (např. dešťové přeháňky).