Více kontaktů

Tomáš Zach

  • Hl. pořadatel
  • zach@sternberkopenair.cz
  • (0420) 774 965 807


David Urban

  • Hl. pořadatel
  • urban@sternberkopenair.cz
  • (0420) 724 204 332


Jakub Knápek

  • Hl. pořadatel
  • knapek@sternberkopenair.cz
  • (0420) 775 520 800